Kontakt

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Fedinova 2/4

Fedinova 4

851 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO : 30793262

DIČ : 2021728808

Číslo spisu : OVVS-19315/2010/AL1

Bankové spojenie : 2920858930/1100

e-mail : spolocenstvo@fedinova2a4.sk

web : www.fedinova2a4.sk