Orgány SVB

Orgány spoločenstva : zhromaždenie vlastníkov

Predseda spoločenstva :

pov.preds. Mgr. Emil Zvijas

Fedinova 4

851 01 Bratislava

tel : 0905 949 753, 0948 323 900

e-mail : ez.ps01@gmail.com

Dozorná rada :

Ing. Slavomír Polovčík

Ing. Robert Vician

Mgr. Emil Zvijas

Milimír Draškovič za NP