Partnery spoločenstva


Záchranné zložky

Integrovaný záchranný systém

www.sos112.sk

telefónne číslo : 112

Polícia Petržalka 

02/6224 0445

telefónne číslo : 158

Záchranná zdravotná služba

telefónne číslo : 155

Požiar

telefónne číslo : 150

Polícia Petržalka

telefónne číslo : 02/6224 0445

Policajt okrskar
p. Minárik

telefónne číslo : 02/6345 1346

Mestská polícia
mestskapolicia.bratislava.sk
telefónne číslo : 159

Petržalka
Viac informácií o mestskej casti Petržalka.
www.petrzalka.sk

Firmy a dodávatelia služieb

OLO, a.s.
(odvoz a likvidácia odpadu, odvoz smeti TDO)

www.olo.sk, tel : 0918 110 430

Separovaný odpad /papier, sklo, plasty
0918 110 301

GAMIA, s.r.o.
(plynové spotrebice, revízie plynu)
telefónne číslo : 0905 601 550

ATZ Výtahy – ZEMA
(výtahy stála služba, vyprostovanie)
http://vytahysk.sk
tel : 02/6381 4057-58
, 0905 360 634

DALKIA, a.s.
(teplo)
www.dalkia.sk
, tel : 02/6345 1003

Stavrem
(vodoinštalatérske, kúrenárske, zámocnícke práce, kanalizácia)
tel : 02/622 47 632

Neutral Slovakia, s.r.o.
( elektronika )
prístupové, komunikačné a kamerové systémy

www.neutral.sk
, info@neutral.sk, tel : 0940/725 240

Latecka
(elektro)
tel : 0905 520 054

Stolár
p. Toth
tel : 0905 458 300

Železo–zámocnícke práce
tel : 0904 805 328