Užitočné webstránky

Portál Európskej únie
http://europa.eu

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

http://jaspi.justice.gov.sk

Úrad pre reguláciu sietových odvetví
www.urso.gov.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky
www.government.gov.sk

Národná rada Slovenskej republiky
www.nrsr.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
www.build.gov.sk

Obchodný register
www.orsr.sk

Slovenský metrologický inšpektorát
www.smi.sk

Prvá stavebná sporitelna
www.pss.sk

Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej Republiky
www.justice.gov

Štátny fond rozvoja bývania
www.sfrb.sk

Samospráva Rovniankova14
www.rovniakova14.sk